Турбо Паскаль (Turbo Pascal) – өте кең тараған бағдарламалау тілі.  Бұл тілде құрылымы өте түсінікті бағдарламалар жазылады. Егер сіз бағдарламалауды осы тілді үйренуден бастаған болсаңыз, онлайн тест өз біліміңізді бақылауға мүмкіндік жасайды. Ізденіңіз.

 Паскаль тесті

1. Turbo Pascal тілінде мәтіндік шама...
2. Бағдарламадан циклді көрсет:
program cikl1;
var k:integer; x,z:real;
begin read(x,z);
for k : = 1 to 20 do
begin
z : = exp(-sqr(x));
writeln(‘z = ‘;z);
end;
end.
3. Қызыл түстің коды қандай?
4. Шартсыз көшу операторы қайсы, ол не істейді?
5. Turbo Pascal тілінде таңбалық шама...
6. Бағдарламаның қатесі қайсы? -
program esep;
begin read(x);
y : = sin(x)*cos(x);
write(y); end.
7. Turbo Pascal-да файл атауы қандай бөліктерден құралады?
8. Бағдарламалау тілдері:
9. Нәтижелерді экранға басып шығару операторы:
10. Циклдің қандай түрлері бар?
11. Turbo Pascal бағдарламасы басталатын оператор...
12. 9. Шамаларды сипаттау операторы:
13. Массивтің қандай түрлері бар?
14. Turbo Pascal-дың математикалық функциялары:
15. Тармақталу операторы:
16. Turbo Pascal тілінде шамалардың қандай типтері бар?
17. Массивтік шама қайсы?
18. Turbo Pascal ортасы деген...
19. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program massiv;
var
i,j : integer;
a[i,j] : array[1..10,1..10] of integer;
begin
for i : = 1 to 10 do
begin
writeln;
for j : = 1 to 10 do
begin
read(a[i,j]);
write(a[i,j]);
end;
end;
end.
20. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program function;
var x,y : real;
begin read(x);
if x > 0 then y : = sqr(x + 1) else y : = sqrt(x*x + 1);
write(‘y = ‘;y);
end.
21. Қайсысы дұрыс?
22. Turbo Pascal ортасы Windows операциялық жүйесінің құрамына кіре ме?
23. Қайталану саны белгілі циклдік оператор:
24. Бағдарламаның орындалатын блоктары (құрама оператор):
25. Шамаларға мән енгізу операторы:

электрондық курстар
электрондық қорға өтіңіз >>