Турбо Паскаль (Turbo Pascal) – өте кең тараған бағдарламалау тілі.  Бұл тілде құрылымы өте түсінікті бағдарламалар жазылады. Егер сіз бағдарламалауды осы тілді үйренуден бастаған болсаңыз, онлайн тест өз біліміңізді бақылауға мүмкіндік жасайды. Ізденіңіз.

 Паскаль тесті

1. Шартсыз көшу операторы қайсы, ол не істейді?
2. 9. Шамаларды сипаттау операторы:
3. Бағдарламадан циклді көрсет:
program cikl1;
var k:integer; x,z:real;
begin read(x,z);
for k : = 1 to 20 do
begin
z : = exp(-sqr(x));
writeln(‘z = ‘;z);
end;
end.
4. Бағдарламаның қатесі қайсы? -
program esep;
begin read(x);
y : = sin(x)*cos(x);
write(y); end.
5. Қайсысы дұрыс?
6. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program massiv;
var
i,j : integer;
a[i,j] : array[1..10,1..10] of integer;
begin
for i : = 1 to 10 do
begin
writeln;
for j : = 1 to 10 do
begin
read(a[i,j]);
write(a[i,j]);
end;
end;
end.
7. Бағдарламаның орындалатын блоктары (құрама оператор):
8. Turbo Pascal-да файл атауы қандай бөліктерден құралады?
9. Массивтік шама қайсы?
10. Бағдарламалау тілдері:
11. Массивтің қандай түрлері бар?
12. Turbo Pascal тілінде шамалардың қандай типтері бар?
13. Қызыл түстің коды қандай?
14. Қайталану саны белгілі циклдік оператор:
15. Turbo Pascal тілінде мәтіндік шама...
16. Шамаларға мән енгізу операторы:
17. Нәтижелерді экранға басып шығару операторы:
18. Turbo Pascal бағдарламасы басталатын оператор...
19. Turbo Pascal-дың математикалық функциялары:
20. Тармақталу операторы:
21. Turbo Pascal ортасы Windows операциялық жүйесінің құрамына кіре ме?
22. Циклдің қандай түрлері бар?
23. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program function;
var x,y : real;
begin read(x);
if x > 0 then y : = sqr(x + 1) else y : = sqrt(x*x + 1);
write(‘y = ‘;y);
end.
24. Turbo Pascal тілінде таңбалық шама...
25. Turbo Pascal ортасы деген...

электрондық курстар
электрондық қорға өтіңіз >>