Турбо Паскаль (Turbo Pascal) – өте кең тараған бағдарламалау тілі.  Бұл тілде құрылымы өте түсінікті бағдарламалар жазылады. Егер сіз бағдарламалауды осы тілді үйренуден бастаған болсаңыз, онлайн тест өз біліміңізді бақылауға мүмкіндік жасайды. Ізденіңіз.

 Паскаль тесті

1. Turbo Pascal ортасы деген...
2. Нәтижелерді экранға басып шығару операторы:
3. Қайталану саны белгілі циклдік оператор:
4. Бағдарламалау тілдері:
5. Turbo Pascal-да файл атауы қандай бөліктерден құралады?
6. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program massiv;
var
i,j : integer;
a[i,j] : array[1..10,1..10] of integer;
begin
for i : = 1 to 10 do
begin
writeln;
for j : = 1 to 10 do
begin
read(a[i,j]);
write(a[i,j]);
end;
end;
end.
7. Бағдарламадан циклді көрсет:
program cikl1;
var k:integer; x,z:real;
begin read(x,z);
for k : = 1 to 20 do
begin
z : = exp(-sqr(x));
writeln(‘z = ‘;z);
end;
end.
8. Бағдарламаның қатесі қайсы? -
program esep;
begin read(x);
y : = sin(x)*cos(x);
write(y); end.
9. Шамаларға мән енгізу операторы:
10. Қызыл түстің коды қандай?
11. Turbo Pascal тілінде шамалардың қандай типтері бар?
12. Бағдарламаның орындалатын блоктары (құрама оператор):
13. Turbo Pascal тілінде мәтіндік шама...
14. Массивтің қандай түрлері бар?
15. Шартсыз көшу операторы қайсы, ол не істейді?
16. Массивтік шама қайсы?
17. Turbo Pascal бағдарламасы басталатын оператор...
18. Тармақталу операторы:
19. Turbo Pascal тілінде таңбалық шама...
20. Turbo Pascal ортасы Windows операциялық жүйесінің құрамына кіре ме?
21. 9. Шамаларды сипаттау операторы:
22. Turbo Pascal-дың математикалық функциялары:
23. Циклдің қандай түрлері бар?
24. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program function;
var x,y : real;
begin read(x);
if x > 0 then y : = sqr(x + 1) else y : = sqrt(x*x + 1);
write(‘y = ‘;y);
end.
25. Қайсысы дұрыс?

электрондық курстар
электрондық қорға өтіңіз >>