Турбо Паскаль (Turbo Pascal) – өте кең тараған бағдарламалау тілі.  Бұл тілде құрылымы өте түсінікті бағдарламалар жазылады. Егер сіз бағдарламалауды осы тілді үйренуден бастаған болсаңыз, онлайн тест өз біліміңізді бақылауға мүмкіндік жасайды. Ізденіңіз.

 Паскаль тесті

1. Turbo Pascal-дың математикалық функциялары:
2. Turbo Pascal ортасы деген...
3. Тармақталу операторы:
4. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program function;
var x,y : real;
begin read(x);
if x > 0 then y : = sqr(x + 1) else y : = sqrt(x*x + 1);
write(‘y = ‘;y);
end.
5. Turbo Pascal тілінде таңбалық шама...
6. Шамаларға мән енгізу операторы:
7. Қайталану саны белгілі циклдік оператор:
8. Қызыл түстің коды қандай?
9. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program massiv;
var
i,j : integer;
a[i,j] : array[1..10,1..10] of integer;
begin
for i : = 1 to 10 do
begin
writeln;
for j : = 1 to 10 do
begin
read(a[i,j]);
write(a[i,j]);
end;
end;
end.
10. Бағдарламаның орындалатын блоктары (құрама оператор):
11. 9. Шамаларды сипаттау операторы:
12. Қайсысы дұрыс?
13. Циклдің қандай түрлері бар?
14. Turbo Pascal тілінде шамалардың қандай типтері бар?
15. Бағдарламадан циклді көрсет:
program cikl1;
var k:integer; x,z:real;
begin read(x,z);
for k : = 1 to 20 do
begin
z : = exp(-sqr(x));
writeln(‘z = ‘;z);
end;
end.
16. Нәтижелерді экранға басып шығару операторы:
17. Массивтің қандай түрлері бар?
18. Turbo Pascal бағдарламасы басталатын оператор...
19. Turbo Pascal ортасы Windows операциялық жүйесінің құрамына кіре ме?
20. Бағдарламалау тілдері:
21. Шартсыз көшу операторы қайсы, ол не істейді?
22. Turbo Pascal-да файл атауы қандай бөліктерден құралады?
23. Бағдарламаның қатесі қайсы? -
program esep;
begin read(x);
y : = sin(x)*cos(x);
write(y); end.
24. Turbo Pascal тілінде мәтіндік шама...
25. Массивтік шама қайсы?

электрондық курстар
электрондық қорға өтіңіз >>