Турбо Паскаль (Turbo Pascal) – өте кең тараған бағдарламалау тілі.  Бұл тілде құрылымы өте түсінікті бағдарламалар жазылады. Егер сіз бағдарламалауды осы тілді үйренуден бастаған болсаңыз, онлайн тест өз біліміңізді бақылауға мүмкіндік жасайды. Ізденіңіз.

 Паскаль тесті

1. Turbo Pascal бағдарламасы басталатын оператор...
2. Қайсысы дұрыс?
3. Turbo Pascal-дың математикалық функциялары:
4. Нәтижелерді экранға басып шығару операторы:
5. Turbo Pascal тілінде шамалардың қандай типтері бар?
6. Бағдарламаның орындалатын блоктары (құрама оператор):
7. Turbo Pascal ортасы Windows операциялық жүйесінің құрамына кіре ме?
8. Шартсыз көшу операторы қайсы, ол не істейді?
9. Массивтің қандай түрлері бар?
10. Turbo Pascal ортасы деген...
11. Тармақталу операторы:
12. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program function;
var x,y : real;
begin read(x);
if x > 0 then y : = sqr(x + 1) else y : = sqrt(x*x + 1);
write(‘y = ‘;y);
end.
13. Бағдарламалау тілдері:
14. 9. Шамаларды сипаттау операторы:
15. Turbo Pascal тілінде таңбалық шама...
16. Шамаларға мән енгізу операторы:
17. Циклдің қандай түрлері бар?
18. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program massiv;
var
i,j : integer;
a[i,j] : array[1..10,1..10] of integer;
begin
for i : = 1 to 10 do
begin
writeln;
for j : = 1 to 10 do
begin
read(a[i,j]);
write(a[i,j]);
end;
end;
end.
19. Бағдарламадан циклді көрсет:
program cikl1;
var k:integer; x,z:real;
begin read(x,z);
for k : = 1 to 20 do
begin
z : = exp(-sqr(x));
writeln(‘z = ‘;z);
end;
end.
20. Қайталану саны белгілі циклдік оператор:
21. Қызыл түстің коды қандай?
22. Бағдарламаның қатесі қайсы? -
program esep;
begin read(x);
y : = sin(x)*cos(x);
write(y); end.
23. Turbo Pascal-да файл атауы қандай бөліктерден құралады?
24. Turbo Pascal тілінде мәтіндік шама...
25. Массивтік шама қайсы?

электрондық курстар
электрондық қорға өтіңіз >>