Турбо Паскаль (Turbo Pascal) – өте кең тараған бағдарламалау тілі.  Бұл тілде құрылымы өте түсінікті бағдарламалар жазылады. Егер сіз бағдарламалауды осы тілді үйренуден бастаған болсаңыз, онлайн тест өз біліміңізді бақылауға мүмкіндік жасайды. Ізденіңіз.

 Паскаль тесті

1. 9. Шамаларды сипаттау операторы:
2. Turbo Pascal тілінде таңбалық шама...
3. Қайсысы дұрыс?
4. Тармақталу операторы:
5. Қайталану саны белгілі циклдік оператор:
6. Шамаларға мән енгізу операторы:
7. Turbo Pascal-дың математикалық функциялары:
8. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program massiv;
var
i,j : integer;
a[i,j] : array[1..10,1..10] of integer;
begin
for i : = 1 to 10 do
begin
writeln;
for j : = 1 to 10 do
begin
read(a[i,j]);
write(a[i,j]);
end;
end;
end.
9. Шартсыз көшу операторы қайсы, ол не істейді?
10. Массивтік шама қайсы?
11. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program function;
var x,y : real;
begin read(x);
if x > 0 then y : = sqr(x + 1) else y : = sqrt(x*x + 1);
write(‘y = ‘;y);
end.
12. Бағдарламалау тілдері:
13. Бағдарламаның қатесі қайсы? -
program esep;
begin read(x);
y : = sin(x)*cos(x);
write(y); end.
14. Turbo Pascal ортасы Windows операциялық жүйесінің құрамына кіре ме?
15. Turbo Pascal-да файл атауы қандай бөліктерден құралады?
16. Циклдің қандай түрлері бар?
17. Turbo Pascal тілінде мәтіндік шама...
18. Turbo Pascal тілінде шамалардың қандай типтері бар?
19. Нәтижелерді экранға басып шығару операторы:
20. Turbo Pascal бағдарламасы басталатын оператор...
21. Бағдарламадан циклді көрсет:
program cikl1;
var k:integer; x,z:real;
begin read(x,z);
for k : = 1 to 20 do
begin
z : = exp(-sqr(x));
writeln(‘z = ‘;z);
end;
end.
22. Қызыл түстің коды қандай?
23. Бағдарламаның орындалатын блоктары (құрама оператор):
24. Turbo Pascal ортасы деген...
25. Массивтің қандай түрлері бар?

электрондық курстар
электрондық қорға өтіңіз >>