Турбо Паскаль (Turbo Pascal) – өте кең тараған бағдарламалау тілі.  Бұл тілде құрылымы өте түсінікті бағдарламалар жазылады. Егер сіз бағдарламалауды осы тілді үйренуден бастаған болсаңыз, онлайн тест өз біліміңізді бақылауға мүмкіндік жасайды. Ізденіңіз.

 Паскаль тесті

1. Бағдарламаның орындалатын блоктары (құрама оператор):
2. Turbo Pascal тілінде мәтіндік шама...
3. Turbo Pascal бағдарламасы басталатын оператор...
4. Шамаларға мән енгізу операторы:
5. Бағдарламадан циклді көрсет:
program cikl1;
var k:integer; x,z:real;
begin read(x,z);
for k : = 1 to 20 do
begin
z : = exp(-sqr(x));
writeln(‘z = ‘;z);
end;
end.
6. 9. Шамаларды сипаттау операторы:
7. Тармақталу операторы:
8. Шартсыз көшу операторы қайсы, ол не істейді?
9. Turbo Pascal тілінде шамалардың қандай типтері бар?
10. Массивтік шама қайсы?
11. Turbo Pascal тілінде таңбалық шама...
12. Turbo Pascal ортасы деген...
13. Қайсысы дұрыс?
14. Turbo Pascal ортасы Windows операциялық жүйесінің құрамына кіре ме?
15. Turbo Pascal-дың математикалық функциялары:
16. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program massiv;
var
i,j : integer;
a[i,j] : array[1..10,1..10] of integer;
begin
for i : = 1 to 10 do
begin
writeln;
for j : = 1 to 10 do
begin
read(a[i,j]);
write(a[i,j]);
end;
end;
end.
17. Циклдің қандай түрлері бар?
18. Қайталану саны белгілі циклдік оператор:
19. Turbo Pascal-да файл атауы қандай бөліктерден құралады?
20. Қызыл түстің коды қандай?
21. Бағдарламалау тілдері:
22. Нәтижелерді экранға басып шығару операторы:
23. Бағдарламаның қатесі қайсы? -
program esep;
begin read(x);
y : = sin(x)*cos(x);
write(y); end.
24. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program function;
var x,y : real;
begin read(x);
if x > 0 then y : = sqr(x + 1) else y : = sqrt(x*x + 1);
write(‘y = ‘;y);
end.
25. Массивтің қандай түрлері бар?

электрондық курстар
электрондық қорға өтіңіз >>