Турбо Паскаль (Turbo Pascal) – өте кең тараған бағдарламалау тілі.  Бұл тілде құрылымы өте түсінікті бағдарламалар жазылады. Егер сіз бағдарламалауды осы тілді үйренуден бастаған болсаңыз, онлайн тест өз біліміңізді бақылауға мүмкіндік жасайды. Ізденіңіз.

 Паскаль тесті

1. Нәтижелерді экранға басып шығару операторы:
2. Turbo Pascal тілінде шамалардың қандай типтері бар?
3. Бағдарламадан циклді көрсет:
program cikl1;
var k:integer; x,z:real;
begin read(x,z);
for k : = 1 to 20 do
begin
z : = exp(-sqr(x));
writeln(‘z = ‘;z);
end;
end.
4. Циклдің қандай түрлері бар?
5. Turbo Pascal ортасы Windows операциялық жүйесінің құрамына кіре ме?
6. Шамаларға мән енгізу операторы:
7. Бағдарламаның қатесі қайсы? -
program esep;
begin read(x);
y : = sin(x)*cos(x);
write(y); end.
8. Қызыл түстің коды қандай?
9. Шартсыз көшу операторы қайсы, ол не істейді?
10. Turbo Pascal ортасы деген...
11. Қайсысы дұрыс?
12. Тармақталу операторы:
13. Бағдарламалау тілдері:
14. Turbo Pascal тілінде таңбалық шама...
15. Бағдарламаның орындалатын блоктары (құрама оператор):
16. Turbo Pascal тілінде мәтіндік шама...
17. Қайталану саны белгілі циклдік оператор:
18. Массивтік шама қайсы?
19. Turbo Pascal-да файл атауы қандай бөліктерден құралады?
20. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program massiv;
var
i,j : integer;
a[i,j] : array[1..10,1..10] of integer;
begin
for i : = 1 to 10 do
begin
writeln;
for j : = 1 to 10 do
begin
read(a[i,j]);
write(a[i,j]);
end;
end;
end.
21. Массивтің қандай түрлері бар?
22. Turbo Pascal бағдарламасы басталатын оператор...
23. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program function;
var x,y : real;
begin read(x);
if x > 0 then y : = sqr(x + 1) else y : = sqrt(x*x + 1);
write(‘y = ‘;y);
end.
24. 9. Шамаларды сипаттау операторы:
25. Turbo Pascal-дың математикалық функциялары:

электрондық курстар
электрондық қорға өтіңіз >>