Турбо Паскаль (Turbo Pascal) – өте кең тараған бағдарламалау тілі.  Бұл тілде құрылымы өте түсінікті бағдарламалар жазылады. Егер сіз бағдарламалауды осы тілді үйренуден бастаған болсаңыз, онлайн тест өз біліміңізді бақылауға мүмкіндік жасайды. Ізденіңіз.

 Паскаль тесті

1. Бағдарламалау тілдері:
2. Тармақталу операторы:
3. Turbo Pascal тілінде мәтіндік шама...
4. Turbo Pascal ортасы Windows операциялық жүйесінің құрамына кіре ме?
5. Нәтижелерді экранға басып шығару операторы:
6. Қайталану саны белгілі циклдік оператор:
7. Шамаларға мән енгізу операторы:
8. Бағдарламадан циклді көрсет:
program cikl1;
var k:integer; x,z:real;
begin read(x,z);
for k : = 1 to 20 do
begin
z : = exp(-sqr(x));
writeln(‘z = ‘;z);
end;
end.
9. Қайсысы дұрыс?
10. Turbo Pascal тілінде таңбалық шама...
11. Қызыл түстің коды қандай?
12. Turbo Pascal бағдарламасы басталатын оператор...
13. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program massiv;
var
i,j : integer;
a[i,j] : array[1..10,1..10] of integer;
begin
for i : = 1 to 10 do
begin
writeln;
for j : = 1 to 10 do
begin
read(a[i,j]);
write(a[i,j]);
end;
end;
end.
14. Turbo Pascal ортасы деген...
15. Turbo Pascal-дың математикалық функциялары:
16. Массивтік шама қайсы?
17. Бағдарламаның орындалатын блоктары (құрама оператор):
18. Циклдің қандай түрлері бар?
19. Turbo Pascal-да файл атауы қандай бөліктерден құралады?
20. 9. Шамаларды сипаттау операторы:
21. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program function;
var x,y : real;
begin read(x);
if x > 0 then y : = sqr(x + 1) else y : = sqrt(x*x + 1);
write(‘y = ‘;y);
end.
22. Массивтің қандай түрлері бар?
23. Turbo Pascal тілінде шамалардың қандай типтері бар?
24. Шартсыз көшу операторы қайсы, ол не істейді?
25. Бағдарламаның қатесі қайсы? -
program esep;
begin read(x);
y : = sin(x)*cos(x);
write(y); end.

электрондық курстар
электрондық қорға өтіңіз >>