Ғасыр туралы толғаныс

Ғасыр туралы толғаныс

Жиырмасыншы ғасырда өмір сүрдік. Ғасырдың соңына жақындаған кездерде толғана бастадық. Ол екінші мыңжылдықтың да соңы емес пе. Мыңжылдар ауысқан өліара шақтарда табиғатта, адамзат өркениетінде айрықша құбылыстар жүз беретінін тарихтан білеміз. Міне, менің де сол кездердегі жеке толғаныстарым біраз рухани күш-қуатты