Турбо Паскаль (Turbo Pascal) – өте кең тараған бағдарламалау тілі.  Бұл тілде құрылымы өте түсінікті бағдарламалар жазылады. Егер сіз бағдарламалауды осы тілді үйренуден бастаған болсаңыз, онлайн тест өз біліміңізді бақылауға мүмкіндік жасайды. Ізденіңіз.

 Паскаль тесті

1. Массивтік шама қайсы?
2. Бағдарламалау тілдері:
3. Тармақталу операторы:
4. Turbo Pascal бағдарламасы басталатын оператор...
5. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program massiv;
var
i,j : integer;
a[i,j] : array[1..10,1..10] of integer;
begin
for i : = 1 to 10 do
begin
writeln;
for j : = 1 to 10 do
begin
read(a[i,j]);
write(a[i,j]);
end;
end;
end.
6. Turbo Pascal ортасы деген...
7. 9. Шамаларды сипаттау операторы:
8. Бағдарламаның қатесі қайсы? -
program esep;
begin read(x);
y : = sin(x)*cos(x);
write(y); end.
9. Turbo Pascal ортасы Windows операциялық жүйесінің құрамына кіре ме?
10. Нәтижелерді экранға басып шығару операторы:
11. Қызыл түстің коды қандай?
12. Массивтің қандай түрлері бар?
13. Шамаларға мән енгізу операторы:
14. Turbo Pascal тілінде шамалардың қандай типтері бар?
15. Бағдарламадан циклді көрсет:
program cikl1;
var k:integer; x,z:real;
begin read(x,z);
for k : = 1 to 20 do
begin
z : = exp(-sqr(x));
writeln(‘z = ‘;z);
end;
end.
16. Циклдің қандай түрлері бар?
17. Turbo Pascal-дың математикалық функциялары:
18. Turbo Pascal тілінде мәтіндік шама...
19. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program function;
var x,y : real;
begin read(x);
if x > 0 then y : = sqr(x + 1) else y : = sqrt(x*x + 1);
write(‘y = ‘;y);
end.
20. Шартсыз көшу операторы қайсы, ол не істейді?
21. Қайталану саны белгілі циклдік оператор:
22. Turbo Pascal тілінде таңбалық шама...
23. Turbo Pascal-да файл атауы қандай бөліктерден құралады?
24. Бағдарламаның орындалатын блоктары (құрама оператор):
25. Қайсысы дұрыс?

электрондық курстар
электрондық қорға өтіңіз >>