Турбо Паскаль (Turbo Pascal) – өте кең тараған бағдарламалау тілі.  Бұл тілде құрылымы өте түсінікті бағдарламалар жазылады. Егер сіз бағдарламалауды осы тілді үйренуден бастаған болсаңыз, онлайн тест өз біліміңізді бақылауға мүмкіндік жасайды. Ізденіңіз.

 Паскаль тесті

1. Нәтижелерді экранға басып шығару операторы:
2. Turbo Pascal тілінде шамалардың қандай типтері бар?
3. Қайталану саны белгілі циклдік оператор:
4. Шартсыз көшу операторы қайсы, ол не істейді?
5. Қызыл түстің коды қандай?
6. 9. Шамаларды сипаттау операторы:
7. Turbo Pascal ортасы деген...
8. Turbo Pascal-да файл атауы қандай бөліктерден құралады?
9. Тармақталу операторы:
10. Массивтік шама қайсы?
11. Массивтің қандай түрлері бар?
12. Қайсысы дұрыс?
13. Turbo Pascal тілінде мәтіндік шама...
14. Turbo Pascal тілінде таңбалық шама...
15. Бағдарламаның орындалатын блоктары (құрама оператор):
16. Бағдарламалау тілдері:
17. Turbo Pascal-дың математикалық функциялары:
18. Бағдарламаның қатесі қайсы? -
program esep;
begin read(x);
y : = sin(x)*cos(x);
write(y); end.
19. Шамаларға мән енгізу операторы:
20. Turbo Pascal ортасы Windows операциялық жүйесінің құрамына кіре ме?
21. Циклдің қандай түрлері бар?
22. Бағдарламадан циклді көрсет:
program cikl1;
var k:integer; x,z:real;
begin read(x,z);
for k : = 1 to 20 do
begin
z : = exp(-sqr(x));
writeln(‘z = ‘;z);
end;
end.
23. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program massiv;
var
i,j : integer;
a[i,j] : array[1..10,1..10] of integer;
begin
for i : = 1 to 10 do
begin
writeln;
for j : = 1 to 10 do
begin
read(a[i,j]);
write(a[i,j]);
end;
end;
end.
24. Turbo Pascal бағдарламасы басталатын оператор...
25. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program function;
var x,y : real;
begin read(x);
if x > 0 then y : = sqr(x + 1) else y : = sqrt(x*x + 1);
write(‘y = ‘;y);
end.

электрондық курстар
электрондық қорға өтіңіз >>