Турбо Паскаль (Turbo Pascal) – өте кең тараған бағдарламалау тілі.  Бұл тілде құрылымы өте түсінікті бағдарламалар жазылады. Егер сіз бағдарламалауды осы тілді үйренуден бастаған болсаңыз, онлайн тест өз біліміңізді бақылауға мүмкіндік жасайды. Ізденіңіз.

 Паскаль тесті

1. Turbo Pascal тілінде мәтіндік шама...
2. Turbo Pascal ортасы деген...
3. Циклдің қандай түрлері бар?
4. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program massiv;
var
i,j : integer;
a[i,j] : array[1..10,1..10] of integer;
begin
for i : = 1 to 10 do
begin
writeln;
for j : = 1 to 10 do
begin
read(a[i,j]);
write(a[i,j]);
end;
end;
end.
5. Массивтік шама қайсы?
6. Массивтің қандай түрлері бар?
7. Turbo Pascal ортасы Windows операциялық жүйесінің құрамына кіре ме?
8. Қайсысы дұрыс?
9. 9. Шамаларды сипаттау операторы:
10. Бағдарламаның қатесі қайсы? -
program esep;
begin read(x);
y : = sin(x)*cos(x);
write(y); end.
11. Бағдарламаның орындалатын блоктары (құрама оператор):
12. Turbo Pascal тілінде шамалардың қандай типтері бар?
13. Turbo Pascal тілінде таңбалық шама...
14. Turbo Pascal-дың математикалық функциялары:
15. Қызыл түстің коды қандай?
16. Бағдарламадан циклді көрсет:
program cikl1;
var k:integer; x,z:real;
begin read(x,z);
for k : = 1 to 20 do
begin
z : = exp(-sqr(x));
writeln(‘z = ‘;z);
end;
end.
17. Turbo Pascal-да файл атауы қандай бөліктерден құралады?
18. Шамаларға мән енгізу операторы:
19. Қайталану саны белгілі циклдік оператор:
20. Шартсыз көшу операторы қайсы, ол не істейді?
21. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program function;
var x,y : real;
begin read(x);
if x > 0 then y : = sqr(x + 1) else y : = sqrt(x*x + 1);
write(‘y = ‘;y);
end.
22. Бағдарламалау тілдері:
23. Нәтижелерді экранға басып шығару операторы:
24. Тармақталу операторы:
25. Turbo Pascal бағдарламасы басталатын оператор...

электрондық курстар
электрондық қорға өтіңіз >>