Турбо Паскаль (Turbo Pascal) – өте кең тараған бағдарламалау тілі.  Бұл тілде құрылымы өте түсінікті бағдарламалар жазылады. Егер сіз бағдарламалауды осы тілді үйренуден бастаған болсаңыз, онлайн тест өз біліміңізді бақылауға мүмкіндік жасайды. Ізденіңіз.

 Паскаль тесті

1. Turbo Pascal-дың математикалық функциялары:
2. Шамаларға мән енгізу операторы:
3. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program function;
var x,y : real;
begin read(x);
if x > 0 then y : = sqr(x + 1) else y : = sqrt(x*x + 1);
write(‘y = ‘;y);
end.
4. Массивтің қандай түрлері бар?
5. Бағдарламаның қатесі қайсы? -
program esep;
begin read(x);
y : = sin(x)*cos(x);
write(y); end.
6. Шартсыз көшу операторы қайсы, ол не істейді?
7. Қызыл түстің коды қандай?
8. Бағдарламадан циклді көрсет:
program cikl1;
var k:integer; x,z:real;
begin read(x,z);
for k : = 1 to 20 do
begin
z : = exp(-sqr(x));
writeln(‘z = ‘;z);
end;
end.
9. Нәтижелерді экранға басып шығару операторы:
10. Turbo Pascal тілінде шамалардың қандай типтері бар?
11. Тармақталу операторы:
12. Қайсысы дұрыс?
13. Циклдің қандай түрлері бар?
14. 9. Шамаларды сипаттау операторы:
15. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program massiv;
var
i,j : integer;
a[i,j] : array[1..10,1..10] of integer;
begin
for i : = 1 to 10 do
begin
writeln;
for j : = 1 to 10 do
begin
read(a[i,j]);
write(a[i,j]);
end;
end;
end.
16. Turbo Pascal ортасы деген...
17. Қайталану саны белгілі циклдік оператор:
18. Turbo Pascal бағдарламасы басталатын оператор...
19. Turbo Pascal-да файл атауы қандай бөліктерден құралады?
20. Бағдарламалау тілдері:
21. Массивтік шама қайсы?
22. Turbo Pascal ортасы Windows операциялық жүйесінің құрамына кіре ме?
23. Turbo Pascal тілінде мәтіндік шама...
24. Бағдарламаның орындалатын блоктары (құрама оператор):
25. Turbo Pascal тілінде таңбалық шама...

электрондық курстар
электрондық қорға өтіңіз >>