Турбо Паскаль (Turbo Pascal) – өте кең тараған бағдарламалау тілі.  Бұл тілде құрылымы өте түсінікті бағдарламалар жазылады. Егер сіз бағдарламалауды осы тілді үйренуден бастаған болсаңыз, онлайн тест өз біліміңізді бақылауға мүмкіндік жасайды. Ізденіңіз.

 Паскаль тесті

1. Turbo Pascal ортасы деген...
2. Қайталану саны белгілі циклдік оператор:
3. Turbo Pascal тілінде таңбалық шама...
4. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program function;
var x,y : real;
begin read(x);
if x > 0 then y : = sqr(x + 1) else y : = sqrt(x*x + 1);
write(‘y = ‘;y);
end.
5. Turbo Pascal-да файл атауы қандай бөліктерден құралады?
6. Turbo Pascal-дың математикалық функциялары:
7. Қайсысы дұрыс?
8. Нәтижелерді экранға басып шығару операторы:
9. Бағдарламаның қатесі қайсы? -
program esep;
begin read(x);
y : = sin(x)*cos(x);
write(y); end.
10. Turbo Pascal тілінде шамалардың қандай типтері бар?
11. Массивтік шама қайсы?
12. Turbo Pascal бағдарламасы басталатын оператор...
13. Бағдарламаның орындалатын блоктары (құрама оператор):
14. Қызыл түстің коды қандай?
15. Бағдарламалау тілдері:
16. Шартсыз көшу операторы қайсы, ол не істейді?
17. Массивтің қандай түрлері бар?
18. Тармақталу операторы:
19. Циклдің қандай түрлері бар?
20. Шамаларға мән енгізу операторы:
21. Бағдарламадан циклді көрсет:
program cikl1;
var k:integer; x,z:real;
begin read(x,z);
for k : = 1 to 20 do
begin
z : = exp(-sqr(x));
writeln(‘z = ‘;z);
end;
end.
22. Turbo Pascal тілінде мәтіндік шама...
23. Turbo Pascal ортасы Windows операциялық жүйесінің құрамына кіре ме?
24. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program massiv;
var
i,j : integer;
a[i,j] : array[1..10,1..10] of integer;
begin
for i : = 1 to 10 do
begin
writeln;
for j : = 1 to 10 do
begin
read(a[i,j]);
write(a[i,j]);
end;
end;
end.
25. 9. Шамаларды сипаттау операторы:

электрондық курстар
электрондық қорға өтіңіз >>