Турбо Паскаль (Turbo Pascal) – өте кең тараған бағдарламалау тілі.  Бұл тілде құрылымы өте түсінікті бағдарламалар жазылады. Егер сіз бағдарламалауды осы тілді үйренуден бастаған болсаңыз, онлайн тест өз біліміңізді бақылауға мүмкіндік жасайды. Ізденіңіз.

 Паскаль тесті

1. Turbo Pascal ортасы деген...
2. Turbo Pascal-дың математикалық функциялары:
3. Қызыл түстің коды қандай?
4. Массивтік шама қайсы?
5. 9. Шамаларды сипаттау операторы:
6. Turbo Pascal тілінде таңбалық шама...
7. Turbo Pascal бағдарламасы басталатын оператор...
8. Turbo Pascal тілінде мәтіндік шама...
9. Массивтің қандай түрлері бар?
10. Бағдарламадан циклді көрсет:
program cikl1;
var k:integer; x,z:real;
begin read(x,z);
for k : = 1 to 20 do
begin
z : = exp(-sqr(x));
writeln(‘z = ‘;z);
end;
end.
11. Turbo Pascal тілінде шамалардың қандай типтері бар?
12. Turbo Pascal-да файл атауы қандай бөліктерден құралады?
13. Қайсысы дұрыс?
14. Бағдарламаның қатесі қайсы? -
program esep;
begin read(x);
y : = sin(x)*cos(x);
write(y); end.
15. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program function;
var x,y : real;
begin read(x);
if x > 0 then y : = sqr(x + 1) else y : = sqrt(x*x + 1);
write(‘y = ‘;y);
end.
16. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program massiv;
var
i,j : integer;
a[i,j] : array[1..10,1..10] of integer;
begin
for i : = 1 to 10 do
begin
writeln;
for j : = 1 to 10 do
begin
read(a[i,j]);
write(a[i,j]);
end;
end;
end.
17. Нәтижелерді экранға басып шығару операторы:
18. Қайталану саны белгілі циклдік оператор:
19. Бағдарламалау тілдері:
20. Циклдің қандай түрлері бар?
21. Бағдарламаның орындалатын блоктары (құрама оператор):
22. Тармақталу операторы:
23. Шартсыз көшу операторы қайсы, ол не істейді?
24. Шамаларға мән енгізу операторы:
25. Turbo Pascal ортасы Windows операциялық жүйесінің құрамына кіре ме?

электрондық курстар
электрондық қорға өтіңіз >>