Турбо Паскаль (Turbo Pascal) – өте кең тараған бағдарламалау тілі.  Бұл тілде құрылымы өте түсінікті бағдарламалар жазылады. Егер сіз бағдарламалауды осы тілді үйренуден бастаған болсаңыз, онлайн тест өз біліміңізді бақылауға мүмкіндік жасайды. Ізденіңіз.

 Паскаль тесті

1. Бағдарламаның қатесі қайсы? -
program esep;
begin read(x);
y : = sin(x)*cos(x);
write(y); end.
2. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program massiv;
var
i,j : integer;
a[i,j] : array[1..10,1..10] of integer;
begin
for i : = 1 to 10 do
begin
writeln;
for j : = 1 to 10 do
begin
read(a[i,j]);
write(a[i,j]);
end;
end;
end.
3. 9. Шамаларды сипаттау операторы:
4. Turbo Pascal тілінде шамалардың қандай типтері бар?
5. Бағдарламадан циклді көрсет:
program cikl1;
var k:integer; x,z:real;
begin read(x,z);
for k : = 1 to 20 do
begin
z : = exp(-sqr(x));
writeln(‘z = ‘;z);
end;
end.
6. Turbo Pascal тілінде таңбалық шама...
7. Тармақталу операторы:
8. Массивтік шама қайсы?
9. Шамаларға мән енгізу операторы:
10. Массивтің қандай түрлері бар?
11. Қайталану саны белгілі циклдік оператор:
12. Қайсысы дұрыс?
13. Қызыл түстің коды қандай?
14. Turbo Pascal бағдарламасы басталатын оператор...
15. Бағдарламалау тілдері:
16. Бағдарламаның орындалатын блоктары (құрама оператор):
17. Циклдің қандай түрлері бар?
18. Turbo Pascal-да файл атауы қандай бөліктерден құралады?
19. Бұл құрылымы қандай бағдарлама?
program function;
var x,y : real;
begin read(x);
if x > 0 then y : = sqr(x + 1) else y : = sqrt(x*x + 1);
write(‘y = ‘;y);
end.
20. Turbo Pascal ортасы деген...
21. Turbo Pascal ортасы Windows операциялық жүйесінің құрамына кіре ме?
22. Шартсыз көшу операторы қайсы, ол не істейді?
23. Turbo Pascal тілінде мәтіндік шама...
24. Нәтижелерді экранға басып шығару операторы:
25. Turbo Pascal-дың математикалық функциялары:

электрондық курстар
электрондық қорға өтіңіз >>